MyCounter - счётчик и статистикаТретейський суд

Партнером нашої компанії є громадська організація «Українське юридичне товариство», при якій утворений постійно діючий, недержавний, незалежний орган – третейський суд.

В Третейський суд за згодою сторін може передаватись будь-який спір, що виник із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

- справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;

- справ, пов'язаних з державною таємницею;

- справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

- справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

- справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;

- інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

- справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

Сторонами третейського розгляду можуть бути юридичні особи, громадяни, особи, що мають статус приватного підприємця, набутого у встановленому законом порядку.

Сторонами третейського розгляду не можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство. Третейський суд не може розглядати справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ

© Roman Lytvyn 2010 рік