MyCounter - счётчик и статистикаРеєстрація юридичних осіб

Стаття 5 р.1 Закону:

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

Порядок реєстрації юридичних осіб:

Для проведення реєстрації юридичної особи державному реєстратору подаються документи, які він перевіряє на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, згідно ч. 1 ст.27 Закону.

Якщо таких підстав немає, державний реєстратор до реєстраційної картки вносить ідентифікаційний код заявника та робить запис до Єдиного державного реєстру про державної реєстрації юридичної особи.

Дата внесення до Єдиною державного реєстру запису є датою державної реєстрації юридичної особи.

Строк не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Документи:

- паспорт;

- заповнена реєстраційна картка(форма № 1);

- копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб.

Реєстраційний збір.

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб -170 гри.


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ

© Roman Lytvyn 2010 рік